Et sidste farvel

Den 3. oktober 2018 døde John Schøler Nielsen efter lang og svær sygdom. John var en nær ven og kollega, og han har bidraget med mange artikler til Spor og baner gennem årene. Så sent som i juli var han på Sporvejsmuseet for at lave en reportage fra den store udstilling med modelsporvogne. Artiklen kommer i nr. 41. Billedet viser John i færd med at fotografere på Leif Bangs anlæg, den 12. april i år (bragt i nr. 39).

John var født og opvokset på Nørrebro, og bydelen var hans hjemegn, som han skildrede på mange måder – i artikler, gennem billeder, via modelbygning. John var så at sige et multitalent – han beskrev levende, hvordan han havde nydt at følge toggangen på København L. (Lygten station) som ung. Sporvognene savnede han, ligesom mange af vi andre gør det,  men han var også velbevandret i bydelens ældre historie, ligesom han var medlem af den lokale modeljernbaneklub og byggede nogle særdeles realistiske modeller af bydelens huse.

John og jeg var på flere fotoreportager sammen. Han arbejdede altid uhyre grundigt og koncentreret om opgaven med at fotografere, men deltog samtidig i samtalen om stort og småt. Derudover havde han en speciel interesse – når det trak op til tordenvejr, glædede han sig til udsigten. Fra sin altan havde han vid udsigt over byen, og han tog flotte billeder af lyn og skyformationer, som han delte med sine venner.

Udover jernbaner, sporveje og modeltog havde vi flere fælles interesser. John var en stor kender og samler af emaljeskilte og postkort, og jeg har haft den store fornøjelse at låne hans samling af postkort og har kunnet benytte mange af dem i mine bøger og i bladet. Han arrangerede hvert år Jernbanesamlermarkedet i Valby Kulturhus, og en af hans sidste bemærkninger til mig var, at om han så skulle kravle til Valby, ville han være med på markedet.

Det nåede han ikke. Han fik heller ikke skrevet flere artikler til bladet, selvom han havde mange idéer til stof. Den svære kræftsygdom, som havde plaget ham i årevis, tog en kraftig drejning mod det værre sidst på sommeren, og til sidst kostede det ham livet. John vil blive savnet, ikke kun af mig, men også i vide kredse af jernbane- og sporvognsmiljøet. Æret være hans minde.

Flemming Søeborg