Nyt nummer 6. april

Spor og baner er ved at være sendt ud fra trykkeriet. Forhåbentlig får alle abonnenter bladet i løbet af uge 14. Der er atter noget at se frem til – Kaj Stenders fine spor 0-anlæg, hvor alt er håndbygget, Hans Gerners tur med TKVJ – fortsat fra sidste nummer – Allan Testrups erindringer – eller smalsporsbanen i Zittau.

John Schøler Nielsen viser, hvordan man laver en flot Ga-Jol-reklame til bybilledet, og der er en nem ombygning af Atlas-sporvognen fra KS.  hobby trades nye, små godsvogne af træ præsenteres – og der er et nyt bindingsværkshus fra Vollmer. Der er omtale af ny Mz, Bcm-o og Touropa-vognen fra Roco, Vestkraft-vogne og BR 146-lokomotiv fra Fleischmann Piccolo i N og selvfølgelig anmeldelse af filmen om Svendborgbanen og bogen om Pandalus-bilerne fra Hanstholm.

Der er nyt om Kps-vognene fra DSB, Paniers Kielervogne, og så er det allerede 20 år siden, at jernbanefærgerne på Storebælt forsvandt – vi bringer en mindeartikel.  Der er selvfølgelig meget, meget mere, så glæd jer til det nye nummer – det er ude omkring den 6. april.

P.S. Spor og baner har fået nyt kontonummer – husk at få ændret din Betalingsservice til det nye nummer: 6880 – 000 28 49  031 (Totalbanken).