Farvel til Facebook

Nr. 34 af Spor og baner er for tiden ved at blive redigeret færdigt, og i den anledning vil jeg meddele, at bladets Facebook-side er nedlagt. Facebook-fænomenet var en tidsrøver, som mange andre har erkendt, og jeg tvivler på, at Spor og baner nogensinde mere vil figurere dér. Så derfor denne illustration – der er nok ikke mange, der aner, hvad det forestiller. En installation fra en planteskole, måske? Næ, der er såmænd bare Københavns Sporvejes lager af støbejernsstoppestedsstandere – de var i brug fra 1902-1965 (cirka), men det var naturligvis fra før “brug-og-smid-væk”-kulturen holdt sit indtog. Og en stoppestedsstander er vel en velvalgt illustration til dette tema?

Nå, stoppet med Facebook betyder ingenlunde, at bladet stopper – tværtimod, jeg fortsætter udgivelsen med fuld fart. Og så kan jeg da lige afsløre, at der udkommer en ny bog af undertegnede til efteråret – titlen er “Færgen er i havn om få minutter” – så kan man vel gætte sig til indholdet. Bogen udsendes af Gyldendal, men hverken pris eller dato har jeg endnu. Omfanget af bogen bliver som sporvogns-, jernbane- og bilbøgerne.

Med venlig hilsen,

Flemming Søeborg